C.O.V.V.S.

Stichting Centraal Orgaan Voormalig Verzet en Slachtoffers
secretariaat:
Overhoeksparklaan 154
1031 KC Amsterdam
ddeboef@covvs.nl
www.covvs.nl

In 1972 werd het C.O.V.V.S. opgericht als een samenwerkingsverband van organisaties van verzetsmensen, ex-kampgevangenen en vervolgden. Zij, die de bezetting hadden overleefd, wilden zelf hun stem doen gelden. Het C.O.V.V.S. werd een gesprekspartner van regering en parlement.

Momenteel zijn er veertien autonome organisaties bij het C.O.V.V.S. aangesloten. De onderlinge solidariteit en wederzijdse hulp staat bij de belangenbehariging van de verschillende groepen oorlogsgetroffenen voorop.

Belangrijk is het organiseren van reünies en andere vormen van onderling contact, het –ook in de toekomst- instandhouden van herdenkingen bij nationale en internationale monumenten en het levend houden van het gemeenschappelijk uitgangspunt ‘dat nooit weer’ door actief op te treden tegen nieuwe verontrustende verschijnselen.

• BRON : 4en5mei.nl

Aangesloten organisaties:

Comité Herdenking Februaristaking 1941

Comité Vrouwen van Ravensbrück

Kontakt Kommissie Noord-Holland Zuid

Landelijke Kontaktgroep Verzetsgepensioneerden

Nederlandse Vriendenkring Neuengamme

Stichting Vriendenkring Mauthausen

Stichting Vriendenkring oud-Dachauers

Stichting Vriendenkring oud-Natzweilers

Stichting Vriendenkring Sachsenhausen

Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers

Verenigd Verzet 1940-1945

Vereniging Kinderen van Verzetsdeelnemers 1940-1945

Zaans Verzet

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.